Η Άμπελος Βοχαϊκού υποδέχθηκε με μεγάλη χαρά στις εγκαταστάσεις της το Δημοτικό Βραχατίου.
Μια εκδρομή – όνειρο για πολλά από τα παιδιά, που δεν άφησαν στιγμή χωρίς να την απολαύσουν!
Η δίκη μας ικανοποίηση ξεχειλίζει, βλέποντας τα παιδιά, να καλλιεργούν το αίσθημα της αγάπης και του σεβασμού προς τη φύση, την ομαδικότητα, τη συνεργατικότητα, την αλληλεγγύη..